Activităţile de responsabilitate social-corporativă reprezintă un indiciu direct al grijii companiei faţă de clienţi, angajaţi, precum şi faţă de întreaga comunitate în care activează. Înseamnă asumarea angajamentului de îmbunătăţire continuă, dar şi avantajele care derivă din aceasta: creşterea competitivităţii, sporirea loialităţii clienţilor, o mai bună promovare, mărirea profitabilităţii. Astfel, la PRoimagine:
 

  • elaborăm strategia RSC – dezvoltăm conceptul în contextul profilului companiei, propunem acţiuni, obiective, precum şi planul de implementare cât mai reuşită a acestora;
  • definim proiecte de RSC – identificăm problemele comunitare la rezolvarea cărora poate contribui compania, propunem modalităţile de realizare a proiectelor, integrându-le în strategia de comunicare şi promovare, monitorizăm implementarea şi raportăm rezultatele;
  • dezvoltăm programe de voluntariat pentru angajaţi – identificăm proiecte pentru care este necesară implicarea voluntarilor, planificăm implementarea, elaborăm programe de antrenare şi motivare a angajaţilor pentru a participa la astfel de iniţiative, monitorizăm şi comunicăm rezultatele;
  • pregătim raportul anual de RSC al companiei – colectăm informaţia privind realizările companiei pe segmentul responsabilitate socială şi compilăm datele de o manieră comprehensivă, profesionistă, conform tuturor rigorilor, plus venim cu recomandări privind posibile îmbunătăţiri;
  • oferim consultanţă în obţinerea şi menţinerea certificatului ISO 14001 Mediul înconjurător cu acreditare internaţională – vă ajutăm să obţineţi informaţia necesară pentru certificare, să formulaţi obiectivele şi acţiunile pentru companie, să puneţi în funcţiune un mecanism fiabil de implementare durabilă a acestora, să promovaţi campanii de sensibilizare în rândul angajaţilor pentru respectarea regulilor stabilite, să monitorizaţi rezultatele pentru evaluările externe şi interne în vederea menţinerii certificatului.